Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom stránok www.darvi.sk a zodpovednou za ochranu osobných údajov týchto webových stránok je spoločnosť Darvi & partners spol. s r.o. so sídlom Pod Kaštieľom 303951 35 Veľké Zálužie, IČO: 44 34 94 83.
Ochrana Vášho súkromia pri používaní našich stránok je pre nás mimoriadne dôležitá a preto Vás v tomto vyhlásení informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Zber a spracúvanie osobných údajov
Osobné údaje spracúvame podľa platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov. Keď vyplníte kontaktný formulár na našich webových stránkach, vezmite na vedomie, že Vaše vyplnené osobné údaje, ktoré ste uviedli v príslušnom kontaktnom formulári, sú spracúvané iba na konkrétny účel podľa podmienok tam uvedených.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov
Keď sa rozhodnete poskytnúť nám Vaše osobné údaje za niektorým účelom, z hľadiska zákonnosti ich spracúvania môže ísť o ich poskytnutie:

-   bez Vášho súhlasu za účelom uzatvorenia predzmluvného alebo zmluvného vzťahu (napr.: chcem sa bezplatne poradiť o strechedotyp na informácie a ceny predávaných produktoch a podobne) alebo
-   s Vašim súhlasom (napr. prihláška na odber newsletteru, marketingové účely a podobne).

Doba spracúvania osobných údajov
V prípade, že osobné údaje získame od Vás na základe vášho súhlasu, budú Vaše osobné údaje spracúvané len po dobu platnosti tohto súhlasu.
Ak osobné údaje spracúvame v rámci zmluvného vzťahu, budeme ich  spracúvať počas trvania zmluvy a následne v rámci lehôt určených osobitnými právnymi predpismi.
Pre všetky ostatné prípady platí, že údaje budeme spracúvať a uchovávať len počas nevyhnutne potrebnú dobu v rámci plnenia účelu, pre ktorý boli údaje získané.

Práva dotknutých osôb
Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané (ďalej len „dotknutá osoba“) má v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov právo

-   na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;
-   získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;
-   požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
-   požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;
-   namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;
-   požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;
-   dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi;
-   kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila;
-   požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo juvýrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nieautomatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto prevádzkovateľom spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu prevádzkovateľa;
-   podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sadomnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava;
-   podať žiadosť alebo sťažnosť prevádzkovateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať:

--   písomne na adrese: Darvi & partners spol. s r.o., Pod Kaštieľom 303, 951 35 Veľké Zálužie, Slovenská republika
--   elektronicky prostredníctvom kontaktného formuláru, zverejnenom na webových stránkach prevádzkovateľa
--   na emailovej adrese: office@darvi.sk

 

 
 
 

Zásady používania súborov cookie

Súbory cookie
Aby sme zlepšili funkčnosť našej stránky ukladáme do vášho prehliadača na vašom zariadení malé textové súbory, tzv. cookie súbory. Je to bežná prax väčšiny webových stránok.

Na čo súbory cookie slúžia
Súbory cookie pomáhajú uložiť nastavenia a preferencie užívateľa (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a podobne), aby pri následnej opätovnej návšteve stránky užívateľom použila stránka jeho nastavenia a predvoľby. Ďalej slúžia na zlepšenie funkčnosti stránky a jej služieb, zabezpečenie jej správneho fungovania.

Ako používame súbory cookie
Táto stránka používa súbory cookie na zapamätanie si užívateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie obsahu stránky, pre nevyhnutnú funkcionalitu a na analýzu návštevnosti stránky pomocou služby Google Analytics a systému WordPress. Všetky zaznamenané údaje sú anonymné, Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa o užívateľovi nezaznamenávajú žiadne osobné údaje, ani údaje, ktoré by mohli viesť k jeho identifikácii. Tieto údaje využívame len na štatistické, technické a marketingové účely.

Kontrola súborov cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo mazať podľa Vášho uváženia. Viac sa dozviete na stránke aboutcookies.org.  Ak chcete môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom zariadení a väčšinu prehliadačov internetu môžete nastaviť tak, aby ste im zakázali automatické ukladanie cookie. Potom však budete pravdepodobne musieť pri každej návšteve stránky ručne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú mať možno plnú funkcionalitu.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho prehliadača internetu. Väčšina prehliadačov súbory cookie v základnom nastavení ukladá automaticky. Pre zmenu automatického ukladania je potrebné zmeniť nastavenie.
Postup ako nastaviť blokovanie súborov cookie pre najpoužívanejšie prehliadače internetu:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari

Internetové stránky tretích strán

Prostredníctvom našich internetových stránok môžete získať prístup aj k niektoré stránkam tretích strán. Za zásady ochrany osobných údajov na iných webových stránkach nenesieme zodpovednosť.