Darvi & partners, spol. s r.o.

Pod Kaštieľom 303/43, 951 35 Veľké Zálužie
(+421) 037 65 252 25

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel: sro, vložka číslo: 22945/N

identifikačné údaje:
IČO: 44 34 94 83
IČDPH: SK2022664248

Peter Kubička

chairman
Darvi & partners

    peter.kubicka@darvi.sk
    
(+421) 0918 996 554

západné Slovensko

odborný poradca
západné Slovensko

len telefonické hovory na
    (+421) 0917 421 905

ostatné Slovensko

odborný poradca
ostatné Slovensko

len telefonické hovory na
    (+421) 0917 335 153

Peter Kubička jr.

rozpočty
striech

    rozpocty@darvi.sk
    
(+421) 0917 335 153