Darvi & partners, spol. s r.o.

Pod Kaštieľom 303, 951 35 Veľké Zálužie
(+421) 037 65 252 25
(+421) 037 65 252 25

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel: sro, vložka číslo: 22945/N

identifikačné údaje:
IČO: 44 34 94 83
IČDPH: SK2022664248

Marek Mesík

odborný poradca
západné Slovensko

    marek.mesik@darvi.sk
    
(+421) 0917 421 905

Peter Mesík

odborný poradca
stredné a východné Slovensko

    peter.mesik@darvi.sk
    
(+421) 0917 335 153

Peter Kubička

chairman
Darvi & partners

    peter.kubicka@darvi.sk
    
(+421) 0918 996 554